Err

Avís Legal


En cumpliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI),

Disfresses Barquet  facilita a continuació les seves dades registrals i de contacte:
Propietari / Titular de la pàgina web:
DISFRESSES BARQUET SCP

CIF: J64913148
 
Domicili Social:
C/ Sant Isidre, 11
08208 - Sabadell (Barcelona)
Tfn. +34 93 723 69 27
Web: www.disfressesbarquetonline.com
Email: disfressesonline@gmail.comLegislació

Amb caràcter general les relaciones entre Disfresses Barquet amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc Web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles.

US I ACCÉS DELS USUARIS
L'usuari queda informat, i acceptq, que l'accés als continguts de la present Web no suposa, en qualsevol cas, l'inici d'una relació comercial amb Disfresses Barquet, i en qualsevol cas constitueix assessorament legal o professional.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de propietat intelectual del comerç contingut de les pàgines Web, el seu diseny gràfic i còdigs són titularitat de Disfresses Barquet i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines Web, ni tampoccitant les fonts, només sota consentiment per escrit de Disfresses Barquet.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS LINK
Disfresses Barquet es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informacó continguda en les seves pàgines Web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

Disfresses Barquet no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines Web de tercers a les que es pugui accedir per "links” o enllaços desde qualsevol pàgina Web propietat de Disfresses Barquet , La presècia de "links” o enllaços de les pàgines Web de Disfresses Barquet, té finalitat merament informativa i en cap cas suposa sugerència, invitació o recomanació sobre els mateixos.